Behandlingstilbud

Psykologisk Rådgivning og Coachende samtale

Individuel samtale til voksne og børn, og samtale til par og grupper. Referenceramme er primært systemisk, socialpsykologisk og kognitiv, desuden anvendelse af coaching metodik med det formål at give  redskaber og støtte til at kunne håndtere givne problemstillinger og  forebygge negative konsekvenser deraf.

Der tilbydes samtale ved psykologiske problemstilling såsom krise, sorg , stresstilstande og udbrændthed. Redskaber til at håndtere stress i arbejdslivet, forebyggelse af stress og stress-udløst sygdom. Coachende samtale ved omstilling/omstrukturering i livsvilkår og arbejdsliv og i forhold til at ændre sundhedsadfærd. Rådgivning til forældre med børn der er særligt sensitive børn. 

 

 

Kinesiologibehandling

Kinesiologibehandling til børn og voksne. 

Kinesiologi kan bruges ved fysiske, følelsesmæssige og mentale problemstillinger. Kombinationen mellem samtale og kinesiologibehandling oplever jeg er meget effektfuld. Jeg har personligt særligt gode erfaringer med effekt af behandling ved stress, præstations og eksamensangst, allergi, børn med indlæringsvanskelighed, traumatiske livshændelser og såkaldt særligt sensitive børn.

Kinesiologi er en komplementær behandlingsmetode. Kinesiologi betyder ”læren om bevægelse” det refererer til muskeltestning, der er et særdeles pålideligt biofeedback system til at identificere underliggende årsager i en given problemstilling.  Metoden kombinerer den vestlige verdens viden om anatomi, fysiologi og nervesystemet med viden primært fra Kina om kroppens meridiansystem.

Kinesiologi aktiverer: 

  • Strukturelle mekanismer: Muskler- knogler-led-tænder. 

  • Kemiske mekanismer: Hormonelt- lymfatisk – ernæringsmæssigt- ved allergi.  

  • Psykiske mekanismer: Følelser-stress-tankemønstre-koncentrationsbesvær-præstationsangst-indlæringsvanskeligheder- fobier.

  • Energimæssig balance: Mentalt-emotionelt-fysisk-meridianenergi.

Ved behandlingen bruges mange forskellige teknikker blandt andet stimulering af meridianer og acupunkturpunkter, visualisering, elementer fra NLP-terapi o. a. Der foreligger forskningsbaseret dokumentation for effekt af kinesiologibehandling fra undersøgelser med både  kvalitativt- og kvantitativt undersøgelsesdesign.  Jeg har selv udfærdiget en pilotundersøgelse om effekt af kinesiologi for børn med læsevanskelighed.  Link  www.kinesiologi.dk 

 

Enhedsterapi

Enhedsterapi er betegnelsen for en helhedsforståelse af hvordan krop, sind og ånd arbejder sammen. Enhedsterapeut uddannelsen er et 3-årigt studieforløb igangsat af den norske læge dr. med. og forfatter Audun Myskja. Enhedsterapi bygger på en syntese af intuitiv energiforskning, medicinsk videnskab og de mest virksomme elementer i alternative/komplementære metoder. Metoderne lægger vægt på at udvikle effektive symptomlindrende teknikker. Enhedsterapi er på baggrund af Myskas forskning og arbejde i praksis med integreret medicin en syntese af det bedste i medicinsk behandling og komplementære terapier.

Enhedsterapeuter arbejder med at finde årsager til problemer og  arbejder med at genskabe enhed gennem anvendelse af naturlovene i helbredelse, for dermed at styrke helbredelsesprocesserne på de mange niveauer, mennesket består af. 

Ved behandling bruges forskellige teknikker eksempelvis igangsættende bevægelse for at genoprette flow gennem kroppens energisystem, terpeutisk brug af lyd, kinesiologisk testning og metoder, blomsteressenser, urter og næringsmidler, healingsteknikker.  www.livshjelp.no 

 

Virksomhedsordning

GENVEJ TIL SUNDHED.NU

Genvej til sundhed nu, er en virksomhedsordning hvor behandlinger er fradragsberettigede og betales af virksomheden og er gratis og skattefri for medarbejderen, hvis firmaet har tilmeldt sig til sundhedsordning hos en RAB kinesiolog (RegistreretAlternativBehandler). Aftalen dækker: Behandling eller forebyggelse af arbejdsrelaterede skader og sygdomme, som f.eks. hovedpine, spændinger i nakke og skuldre, allergi, musearm, rygproblemer, smerter i lænden og andre former for muskel-og skeletbesvær.

Ordningen gælder alle virksomheder uanset størrelse og skal gælde for alle ansatte på lige vilkår. Virksomheder sætter selv kriterier op for hvor mange behandlinger der betales i det enkelte arbejdsrelaterede behandlingsforløb. 

Behandling kan være på virksomheden hvis det ønskes og der er lokale til rådighed.